کادر اساتید علم و صنعت آریا

فیزیک - کیوان فتوحی

فیزیک

استاد کیوان فتوحی

سوابق آموزشی
١٩ سال سابقه تدریس
☑ مدرس دبیرستان های مجتمع آموزشي نخبگان علامه طباطبايي، مجتمع آموزشي نواور، مجتمع آموزشي سما، دبيرستان پيشگام، دبيرستان مكتب الحرار، مجتمع آموزشی ماهور، دبيرستان نيك انديشان، دبيرستان آفاق، دبيرستان سرای دانش، دبيرستان آوای فرهنگ، دبيرستان ريحانه و...
☑ مدرس آموزشگاه های علوم راه انديشه، هدف (كرج)، فكور(مشهد)، نو آوران، سپند، موفق، ملاصدرا، بامداد دانش، خلاق ، الغدير و...
☑ مولف كتاب آبي كانون فرهنگي آموزش، كتاب كار يازدهم كانون فرهنگي آموزش، سوت پايان انتشارات بيست
☑ طراح سؤال و گزينش گر آزمون هاي كانون
☑ مبتكر روش هاي نوين آموزش فيزيك