کادر اساتید علم و صنعت آریا

شیمی - دکتر فهام قاضی مراد

شیمی

دکتر فهام قاضی مراد

سوابق آموزشی
مدرس مراکز سمپاد و فرزانگان
☑ مدرس شیمی کنکور در مراکز برتر تهران و کرج
☑ مولف مجموعه کتاب های جمع بندی انتشارات آینده سازان
☑ دبیر پروازی شهرستان های اهواز، شیراز و رامسر