کادر اساتید علم و صنعت آریا

زیست شناسی - دكتر رضا خواجه پور

زیست شناسی

دکتر رضا خواجه پور

سوابق آموزشی
مدرس حرفه اى زيست شناسى اصفهان، اهواز، شيراز و ...
☑ دارای 12 سال سابقه ی تدریس
☑ رتبه 21 ارشد و 7 دکتری
☑ تدریس در کانون فرهنگی کرمانشاه، بندر امام و هندیجان و گزینه دو ماهشهر
☑ 4 سال عضویت و همکاری با گروه ماز
☑ تدریس در آموزشگاه هشت بهشت مدرسه دانشگاه اصفهان
☑ برگزار کننده همایش جمع بندی تخصصی گیاهی و شکل شناسی در شیراز و آبادان