کادر اساتید علم و صنعت آریا

ریاضی - مهندس عماد عباسی

ریاضی

مهندس عماد عباسی

سوابق آموزشی
پرمخاطب ترين و نتيجه گراترين مدرس رياضى كشور
☑ مدرس صداوسيما (برنامه فرصت برابر)
☑ عضو ٨ دبير برتر انتخابي كشور(توسط مشاورين و دانش آموزان)
☑ مدرس دبيرستان تيزهوشان(فرزانگان)
☑ مدرس معتبرترين مدارس تهران و كرج
☑ مدرس آموزشگاههاى معتبر تهران، كرج، اهواز، قم، گرگان، قزوين و ساوه