کادر اساتید علم و صنعت آریا

ریاضیات - مهندس مهرداد طاهری

ریاضیات

مهندس مهرداد طاهری

سوابق آموزشی
11 سال سابقه مستمر ریاضیات کنکور
☑ فوق لیسانس مهندسی متالورژی دانشگاه تهران
☑ سابقه تدریس در مدارس تهران : علوم، رستگاران، کیمیای سعادت، آوای فرهنگ، ریحانه، هاجر، امام صادق، نام آوران، حضرت زهرا و ...
و آموزشگاه های علوم، راه اندیشه، بعثت، مهرآزمون، همگامان، اوج، جهان، پایندگان
☑ استاد پروازی شهر های اراک، کرمان، اصفهان، قم، بوشهر