لینک
اخبار و رویدادها
کلاس های آنلاین
پنج شنبه 14 فروردین 1399

همایش جمعبندی زبان
پنج شنبه 20 دی 1397

همایش بزرگ عربی
دو شنبه 9 مهر 1397

شروع ترم جدید کلاس‌ها
پنج شنبه 5 مهر 1397

همایش عربی ، انســانی ها !!
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397

کلید امتحانات
کاربر مهمان | ورود


پاسخ تشریحی آزمون 7 فیزیک کنکور استاد ایرانشاهی - کلیک کنید

پاسخ تشریحی آزمون 7 فیزیک یازدهم استاد ایرانشاهی - کلیک کنید
 پاسخ تشریحی آزمون 6 فیزیک یازدهم استاد ایرانشاهی - کلیک کنید

تکالیف کلاسهای تابستان 97:
ادبیات 
عربی
زیست یازدهم    زیست کنکور
شیمی کنکور
ریاضی استاد سجادیان
ریاضی تخصصی انسانی
ریاضی نهم   ریاضی دهم


پاسخ تکالیف کلاسهای تابستان 97:
ادبیات 
زیست دهم   زیست یازدهم    زیست دوازدهم
ریاضی استاد سجادیان
فیزیک یازدهم استاد ایرانشاهی


پاسخ تشریحی آزمون 6 زیست دهم -کلیک کنید

پاسخ تشریحی آزمون 5 زیست کنکور - کلیک کنید
پاسخ تشریحی آزمون 4 زیست کنکور
- کلیک کنید

پاسخ تشریحی آزمون 7 زیست یازدهم - کلیک کنید
پاسخ تشریحی آزمون 4 زیست یازدهم- کلیک کنید
پاسخ تشریحی آزمون 3 زیست یازدهم - کلیک کنیدپاسخ آزمون شماره(2) زیست دهم استاد زرندی -- اینجا کلیک کنید

پاسخ آزمون شماره(3) زیست کنکور استاد زرندی -- اینجا کلیک کنید


پاسخ آزمون شماره(2) زیست کنکور استاد زرندی -- اینجا کلیک کنید
پاسخ آزمون شماره(2) زیست یازدهم استاد زرندی -- اینجا کلیک کنیدپاسخ آزمون شماره(1) زیست کنکور استاد زرندی -- اینجا کلیک کنید