لینک
اخبار و رویدادها
کلاس های آنلاین
پنج شنبه 14 فروردین 1399

همایش جمعبندی زبان
پنج شنبه 20 دی 1397

همایش بزرگ عربی
دو شنبه 9 مهر 1397

شروع ترم جدید کلاس‌ها
پنج شنبه 5 مهر 1397

همایش عربی ، انســانی ها !!
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397

همایش بزرگ عربی
کاربر مهمان | ورود
همایش بزرگ عربی
دوشنبه 9مهر97 همایش بزرگ عربــی اســتاد اکــبری ویژه دختران یازدهم و دوازدهم رشــته انســانی برگزار می‌گردد. جهت دریافت کارت ورودی به دفتر مرکزی مراجعه بفرمایید.
دو شنبه 9 مهر 1397